ชื่อ เบอร์โทร Website
  ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต   www.foodland.co.th
  วิลล่า ซุปเปอร์มาร์เก็ต  www.villamarket.com
  แม็กซ์แวลู    www.jusco.co.th
  อิเซตัน   www.facebook.com/IsetanThailand
  ท๊อปส์ ซุปเปอร์   www.tops.co.th